DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT INFANTIL I JUVENIL

Neuropsicologia Infantil

La neuropsicologia és la branca de la neurociència que estudia les relacions entre el cervell, la conducta, les emocions i les funcions cognitives.

La valoració neuropsicològica té com a objectiu explorar la capacitat intel·lectual, les funcions cognitives (atenció, memòria, llenguatge, funcions executives, etc.), la conducta i l’estat d’ànim dels infants i adolescents. D’aquesta manera es pot obtenir un perfil complet de la persona avaluada, determinar els seus punts forts i febles i establir un diagnòstic. A partir d’aquí, es confecciona un pla d’intervenció especialitzat i individualitzat per cada cas.

El pla de tractament individualitzat consisteix principalment en:

 1. Sessions neuropsicològiques especialitzades: és l’assessorament, el suport i les eines que se li dóna directament a l’infant o adolescent, per fomentar l’autoconeixement i avançar ens els aprenentatges acadèmics.

  La intervenció terapèutica, en general, consisteix en:

  • Treball dels aprenentatges: lectura, escriptura, càlcul, etc.
  • Planificació i organització: agenda, horaris d’estudi, carpeta i apunts, entre d’altres.
  • Tècniques i mètodes d’estudi: prelectura, lectura, subratllat, resum i esquema.
  • Preparació d’exàmens.
  • Treball de la motivació i l’autoestima.

 1. Si s’observen dificultats en la gestió o problemes específics de conducta i/o emocionals es treballa:

  • Pautes de maneig conductual (agressivitat, impulsivitat, falta de motivació, etc.) i modificació de conducta.
  • Treball de les habilitats socials.
  • Recolzament i suport emocional.

   (Si detectem un trastorn psicològic greu es derivarà a la secció de psicologia clínica del centre per la seva avaluació i tractament).

 1. Coordinació amb centres escolars: consisteix en el seguiment i contacte periòdic amb escoles, instituts i altres referents (EAP, CDIAP, CSMIJ, Treball Social, etc.), per seguir la mateixa línia de treball i oferir assessorament en eines d’intervenció i en adaptacions escolars.

 2. Família: oferim assessorament, informació i recolzament a les famílies.


Els plans d’intervenció poden ser:

 • Individuals: sessió on es treballa de forma individualitzada i adaptada a la persona.
 • Grupals: sessions on es treballa en petit grup (màxim 4 components, amb característiques clíniques i edats similars).


La durada del tractament és variable depenent de cada cas.

Truqui’ns sense compromís o contacti amb nosaltres

Llei de cookies

Aquest lloc web únicament utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement.