DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT D’ADULTS

Neuropsicologia

La neuropsicologia és la branca de la neurociència que estudia les relacions entre el cervell i la conducta tant en persones sanes com en les que han patit algun dany cerebral.

Fisioteràpia Neurològica

La fisioteràpia neurològica valora i tracta persones amb un trastorn de mobilitat, de sensibilitat i/o de control postural, a causa d’una lesió cerebral, medul·lar o neuromuscular.

Logopèdia

La logopèdia és la disciplina que avalua i tracta els trastorns que afecten a la veu, la parla, el llenguatge oral i escrit i les alteracions orofacials. 

Psicologia clínica

La psicologia clínica promou la salut mental i la conducta adaptativa, avaluant i tractant els diferents problemes o trastorns que poden patir les persones en diferents etapes de la vida.