Infantil i juvenil

Diagnòstics i tractaments

Trastorns de l’aprenentatge com dislèxia, discalcúlia, trastorn del llenguatge i de l’aprenentatge no verbal

Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat

Trastorns afectius i de conducta com depressió, ansietat, pors, tics i conducta desafiant entre d’altres

Trastorn de l’espectre de l’autisme

Alteracions del llenguatge, de la parla, de la veu i orofacials (deglució atípica, masticació i respiració)
Dany cerebral adquirit com a conseqüència de traumatismes cranioencefàlics, accidents vasculars, epilèpsia i altres trastorns neurològics

Trastorn de l’espectre de l’autisme

Adult

Diagnòstics i tractaments

Envelliment, deteriorament cognitiu lleu i demències com Alzheimer, demència vascular i fronto-temporal entre d’altres

Dany cerebral adquirit com a conseqüència de traumatismes cranioencefàlics, accidents vasculars cerebrals (íctus), epilèpsia i altres trastorns neurològics

Malalties neurodegeneratives com Parkinson, esclerosi múltiple, atàxia o malaltia de Huntington

Malalties neuromusculars

Trastorns emocionals de l’estat d’ànim i d’ansietat

Altres patologies de salut mental

Trastorns de l’aprenentatge com dislèxia, discalcúlia, trastorn del llenguatge i de l’aprenentatge no verbal

Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat

Trastorns afectius i de conducta com depressió, ansietat, pors, tics i conducta desafiant entre d’altres

Trastorn de l’espectre de l’autisme

Alteracions del llenguatge, de la parla, de la veu i orofacials (deglució atípica, masticació i respiració)
Dany cerebral adquirit com a conseqüència de traumatismes cranioencefàlics, accidents vasculars, epilèpsia i altres trastorns neurològics

Trastorn de l’espectre de l’autisme

Envelliment, deteriorament cognitiu lleu i demències com Alzheimer, demència vascular i fronto-temporal entre d’altres

Dany cerebral adquirit com a conseqüència de traumatismes cranioencefàlics, accidents vasculars cerebrals (íctus), epilèpsia i altres trastorns neurològics

Malalties neurodegeneratives com Parkinson, esclerosi múltiple, atàxia o malaltia de Huntington

Malalties neuromusculars

Trastorns emocionals de l’estat d’ànim i d’ansietat

Altres patologies de salut mental

Trastorns de l’aprenentatge
com dislèxia, discalcúlia, trastorn del llenguatge i de l’aprenentatge no verbal
Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat
Trastorns afectius i de conducta
com depressió, ansietat, pors, tics i conducta desafiant entre d’altres
Trastorn de l’espectre de l’autisme
Alteracions del llenguatge, de la parla, de la veu i orofacials
(deglució atípica, masticació i respiració)
Dany cerebral adquirit
com a conseqüència de traumatismes cranioencefàlics, accidents vasculars, epilèpsia i altres trastorns neurològics
Trastorn de l’espectre de l’autisme
Envelliment, deteriorament cognitiu lleu i demències
com Alzheimer, demència vascular i fronto-temporal entre d’altres
Dany cerebral adquirit
com a conseqüència de traumatismes cranioencefàlics, accidents vasculars cerebrals (íctus), epilèpsia i altres trastorns neurològics
Malalties neurodegeneratives
com Parkinson, esclerosi múltiple, atàxia o malaltia de Huntington
Malalties neuromusculars
Trastorns emocionals
de l’estat d’ànim i d’ansietat
Altres patologies de salut mental

Els nostres serveis

Neuropsicologia

És la branca de la neurociència que estudia les relacions entre el cervell i la conducta, les emocions i les funcions cognitives.

Fisioteràpia Neurològica

Valora i tracta persones amb un trastorn de mobilitat, de sensibilitat i/o de control postural, a causa d’una lesió cerebral, medul·lar o neuromuscular.

Logopèdia

És la disciplina que avalua i tracta els trastorns que afecten a la veu, la parla, el llenguatge oral i escrit i les alteracions orofacials.

Psicologia clínica

Promou la salut mental i la conducta adaptativa, avaluant i tractant els diferents problemes o trastorns que poden patir les persones en diferents etapes de la vida.

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Atenció global i integral