Atenció a les families

A NeuroEsplugues treballem de manera coordinada amb l’entorn de les persones que reben tractament en el nostre centre. Entenem així la necessitat de generar una relació i comunicació estreta entre la família i els diferents especialistes implicats en cada cas.

L’entorn i les figures referents tenen un paper fonamental en la generalització dels aprenentatges i que els puguin aplicar en el seu dia a dia.

Donar eines, assessorament i espai per poder exposar dubtes o neguits, forma part dels nostres tractaments. Volem afavorir una bona dinàmica i convivència, per possibilitar el benestar familiar.

La intervenció familiar consisteix en:

Sessions de psicoeducació:

  • Escolta activa sobre les necessitats, vivències, neguits que té el familiar.
  • Validació emocional. Acompanyem en la gestió emocional dels familiars vers la seva situació vital.
  • Resolució de dubtes formals (part teòrica): donem informació teòrica i pràctica sobre el perfil cognitiu, emocional i conductual del familiar (amb totes les franges d’edat: infantil, adolescent, adults i gent gran).
  • Propostes d’intervenció segons les necessitats observades. Poden estar dirigides al familiar i/o a la persona que rep el tractament. Estan relacionades amb aspectes de convivència i vida diària.
  • Seguiment. Si és necessari, realitzem visites periòdiques per promoure una evolució favorable.

Sessions formatives per afrontar situacions quotidianes:

  • Oferim consells pràctics de fisioteràpia (per exemple, transferències, mobilitat al domicili, esports adaptats, etc.).
  • Proporcionem consells pràctics de logopèdia (com millorar els problemes de deglució, com aconseguir una millor comunicació amb el seu familiar, etc.).
  • Facilitem consells pràctics de neuropsicologia i psicologia (pautes de modificació de conducta, com realitzar estimulació cognitiva des del domicili, pautes i tècniques d’estudi, etc.).


Sessions de suport emocional:

En ocasions, és imprescindible tenir un espai on rebre suport emocional professional per poder gestionar millor situacions complexes derivades d’una situació vital concreta. A NeuroEsplugues oferim un espai on els familiars poden parlar i treballar qüestions com el dol, la síndrome del cuidador, l’estrès crònic i altres aspectes emocionals que puguin derivar-se de la cura i convivència amb la persona que rep tractament amb nosaltres.

L’atenció a les famílies es proporciona de manera individual o grupal. Quan existeixen problemes molt específics és preferible tractar-los de forma individualitzada. Quan les dificultats són comuns en pacients amb un perfil similar, les sessions grupals són molt recomanables per poder compartir dubtes, problemes i donar-se suport emocional.