DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT D’ADULTS

Neuropsicologia

La neuropsicologia és la branca de la neurociència que estudia les relacions entre el cervell i la conducta tant en persones sanes com en les que han patit algun dany cerebral.

L’avaluació neuropsicològica té com a objectiu explorar la conducta, l’estat d’ànim i les funcions cognitives (atenció, memòria, llenguatge, funcions executives, …) d’una persona, 
per realitzar un diagnòstic o una descripció del perfil observat, així com per fer un seguiment de la seva evolució. Amb aquesta avaluació observem els punts forts i dèbils de la persona i podem establir un pla d’intervenció adient i individualitzat.

Amb la rehabilitació neuropsicològica pretenem aconseguir la màxima funcionalitat, autonomia i benestar del pacient així com millorar la seva autoestima. En alguns casos treballem per rehabilitar o compensar un aspecte alterat i en altres, pretenem mantenir les capacitats preservades el màxim de temps possible i així, enrederir al màxim el deteriorament d’aquesta persona.

Els plans de tractament consisteixen en:

Rehabilitació de les funcions cognitives 

  • Rehabilitació de la funció afectada mitjançant l’estimulació cognitiva.
  • Facilitació d’estratègies compensatòries i d’ajudes externes.
  • Adaptació de l’entorn.

Intervenció en aspectes conductuals i emocionals

  • Pautes de maneig conductual (agressivitat, impulsivitat, apatia, falta de motivació, …) i modificació de conducta.
  • Treball de les Habilitats Socials.
  • Recolzament i suport emocional (Si detectem un trastorn psicològic greu es derivarà a la secció de psicologia clínica del centre per la seva avaluació i tractament).

Coordinació amb l’entorn del pacient:

  • Seguiment i contacte periòdic amb altres professionals que atenen al pacient (psiquiatres, psicòlegs, terapeutes ocupacionals, etc.).
  • Assessorament, informació i recolzament a les famílies.

Els plans d’intervenció poden ser:

  • Individuals: sessió on es treballa de forma individualitzada i adaptada a la persona.
  • Grupals: sessions on es treballa en petit grup (màxim 5 persones). Grups que comparteixen característiques clíniques, cognitives, conductuals, emocionals i edats similars.

La durada del tractament és variable depenent de cada cas.

Truqui’ns sense compromís o contacti amb nosaltres

Llei de cookies

Aquest lloc web únicament utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement.